KÖPVILLKOR 

Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa köpvillkor.

FÖRETAGET

www.boonstratrade.se - en del av Boonstra Trade, organisationsnr: 730531-5058
Bolagsregistrerad adress: Haspelvägen 1
, 66931 i Deje
Besöksadress: Traktorgatan 2, 66731, Forshaga

E-post: info@boonstratrade.se
Vi innehar F-skattebevis.

PRISER

Samtliga priser anges i svenska kronor inklusive moms alternativt exklusive moms beroende på om besökaren kommer in som företag eller privatperson på www.boonstratrade.se och beställa en produkt online om funktionen som man kan välja mellan privatperson eller företag funkar och visas när man kommer in i hemsidan. Momssatsen är för närvarande 25%. Alla varor säljs var för sig. Även om det finns flera varor på en bild, säljs de styckevis om det inte uttryckligen står i varubeskrivningen att övriga varor på bilden ingår i varans pris. Med reservation för att bilder kan skilja sig något från verkligheten, samt ev. tryckfel och ändringar av datum, pris, konstruktion och fel i hemsida. Våra erbjudanden, fel på hemsidan, fel på priset är inte juridiskt bindande. Priser exkl. moms och ev. tillbehör.

BETALNINGSAVGIFTER

För betalsätten faktura, kortbetalning, och förskottsbetalning tillkommer inga kostnader.
För betalsätten leasing och delbetalning tillkommer dock kostnader som t.e.x. aviavgi
ft och uppläggningsavgift samt eventuell ränta.

BETALNING

Faktura
Vid betalning via faktura samarbetar vi med Qvickly AB. F
ör att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar (välj i så fall kortbetalning eller förskottsbetalning). Samtliga fakturor är av boonstratrade.se överlåtna till Qvickly AB. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag, f.n. 60 kr, samt dröjsmålsränta med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Fast delbetalning

Vid betalning via Fast delbetalning från Qvickly eller Wasa Kredit innebär att du delar upp din betalning på 6, 12 eller 24 månader (och hos vissa butiker t.o.m. 36 månader). Du vet från början vilken din månadskostnad blir – och du vet när du har betalat klart.Vid fast delbetalning beräknas räntekostnaden på det totala utestående beloppet, vilket betyder att månadskostnaden blir högre den första månaden och lägre den sista månaden.

Ansökan och accept 

Om Qvickly eller Wasa kredit godkänner din ansökan om delbetalning kommer beloppet att läggas till ditt befintliga Qvickly AB eller Wasa kredit Konto. Om Qvickly eller Wasa kredit godkänner din ansökan och du inte redan har ett Qvickly eller Wasa kredit Konto kommer vi att skicka en bekräftelse till dig. När du har fått din bekräftelse har du ett Qvickly eller Wasa kredit Konto. Qvickly AB eller Wasa kredit förbehåller sig rätten att neka din ansökan om delbetalning.

Har du några ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att ringa Qvickly på telefonnummer 010-898 99 29. Måndagar till fredagar har vi öppet 10.00–15.00, helger stängt.

Leasing
I samarbete med Wasa Kredit (en del av L
änsförsäkringar) erbjuder vi leasing som är en förmånlig form av långtidshyra där man fördelar kostnaden över tiden. Wasa Kredit äger objektet men du som kund nyttjar det. Efter leasingtidens slut löses avtalet till ett restvärdet på 10%. Leasing binder inte kapital, är lätt att budgetera och kan anpassas till intäkterna.

Leasing gäller endast för företag. Privatpersoner väljer förslagsvis Delbetalning istället.

Exempel månadskostnad för leasing:

Köpbelopp

Månadskostnad (36 mån)

5 000 kr

142 kr

10 000 kr

284 kr

15 000 kr

426 kr

20 000 kr

568 kr

30 000 kr

853 kr

40 000 kr

1 137 kr

50 000 kr

1 421 kr

75 000 kr

2 131 kr

100 000 kr

2 842 kr

150 000 kr

4 263 kr

 Avgifter: Aviavgift 45 kr och uppläggningsavgift 595 kr.
 Första förhöjd / Kontantinsats: 0 kr.
 Restvärde: 10 %.
 Amorteringstid: 36 mån.

Leasing går att förtidslösa. Wasa Kredit har äganderättsförbehåll i objektet, dvs objektet går inte att sälja utan att leasingen är löst.

Kortbetalning
Till
åtna kort på boonstratrade.se är VISA och MasterCard. Inga extra kostnader tillkommer. Vid betalningen anges kortnummer, kortets giltighetstid samt CVC-koden som står angiven på baksidan på kortet. Boonstratrade.se använder 3D-secure, som är en säkerhetsstandard framtagen av VISA och MasterCard. Betalningen sker via Dibs som är PCI-certifierad samt följer internationella säkerhetsstandarder. All information som skickas är krypterad, vilket gör att obehörig inte kan få tillgång till känslig data gällande er kortbetalning. 
F
ör smidig och säker hantering av kostnader som kan tillkomma i efterhand (exempelvis tillval som ni önskar i efterhand) lagras dina kortuppgifter för detta ändamål. Boonstratrade.se har inte tillgång till kortuppgifterna utan dessa hanteras till fullo av PCI-certifierade Dibs. Orderns totala belopp reserveras direkt på ditt konto men beloppet dras först vid leverans av ordern.

Förskottsbetalning
Totalsumman sätts in på bankgironummer 194-9619. Då pengarna är oss tillhanda skickas ordern omgående alternativt kan avhämtas, med förutsättning att varan finns i lager. Observera att bankernas hant
ering kan innebära ett par bankdagars fördröjning från betalningstillfället.

LEVERANSER

Avhämtning sker alltid från lager i Forshaga, Traktorgatan 2, 66731. Vill ni har hemleverans får ni kontakta oss.

Avhämtning vid fabrik/grossist
Samtliga släpvagnar i vårt sortiment ska hämtas direkt från vårt lager i Forshaga men om vi har kommit överens innan beställningen kan man hämta från grossisten. I dessa fall debiteras ingen fraktkostnad. Kontakta oss för mer information.

Annan uthämtnings-ort gäller: - Alla märken kan avhämtas i Alingsås (om det har kommit överens i ordern).

Leverans till närmaste depå
Som alternativ till egen avhämtning erbjuder vi tillsammans med Schenker, även leverans till din närmaste depå. Gäller enbart delar.

Leveransvillkor
Det 
är på köparens ansvar att säkerställa att leveransadressen som uppgivits vid beställningstillfället är korrekt. Det är också köparens ansvar att vara nåbar i samband med leverans. Risken för varan övergår på köparen efter mottagandet.

Transportskador
K
öparen ansvarar för att undersöka att godset är felfritt. Eventuell transportskada skall anmälas direkt vid avhämtningstillfället. Anmäls inte skadan vid avhämtningstillfället ersätter inte fraktbolaget skadan.

För outlöst gods tas följande avgifter ut.
Leveranser till DHL ServicePoint: Returfrakt 100 kr + administrationsavgift 150 kr.
Övriga lev
eranser: Den faktiska returfrakten + administrationsavgift 150 kr.
Samtliga priser i detta stycke 
är angivna inkl moms.

FÖRETAGSBESTÄLLNINGAR

Tvist mellan två eller flera företag avgörs som regel i domstol.

Köplagen gäller för beställningar av företag. Köplagen är dispositiv vilket för att inblandade företag kan avtala andra överenskommelser än vad köplagen föreskriver.

RETURER

Du full bytes- eller returrätt inom 14 dagar efter att du har mottagit varan. Vill du ångrat ditt köp ombeds du kontakta oss via e-post till info@boonstratrade.se

Returnerade varor måste vara oanvända och i originalemballage för att full återbetalning ska ske. Eventuell returfrakt betalar du som kund. Är varan monterad/brukad/ställd i trafik görs ett prisavdrag om 20% vid återbetalningen.

REKLAMATION

Privatpersoner
Önskemål om reklamation skall delges oss inom skälig tid från då felet upptäckts. Är garantitiden utgången är det köparens ansvar att påvisa att felet redan fanns vid leveranstillfället. Konsumentköplagen samt andra tillämpliga lagar ger dig som kund viktiga rättigheter som en treårig reklamationsrätt mot ursprungliga fel på varan. 
F
ör mer information se http://www.konsumentverket.se/

Företag
Önskemål om reklamation skall delges oss inom skälig tid från då felet upptäckts. Är garantitiden utgången är det köparens ansvar att påvisa att felet redan fanns vid leveranstillfället.
 
K
öplagen och övriga tillämpliga lagar ger dig som näringsidkare vissa rättigheter, normalt 2 års reklamationsrätt mot ursprungliga fel på varan.

Vid eventuell tvist så följer vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

GENERELLA GARANTIVILLKOR FÖR SLÄPVAGNAR

Generella garantiregler för släpvagnsbranschen i Sverige utarbetade av Släpvagns Branschens Riksförbund.

TILLÄMPLIGHET OCH GILTIGHETSTID

Garantin gäller för den släpvagn och utrustning som köpeavtalet omfattar med undantag av sådan utrustning för vilken särskild garanti eller särskilt åtagandegäller.
Garantin gäller endast nya släpvagnar och ny utrustning.
Garantiansvaret åvilar det företag som sålt den släpvagnen/utrustningen, nedan kallat säljaren, och gäller gentemot köparen. Garantin gäller ej gentemot senare ägare.
Garantin upphör ett år 
efter leveransdagen.

GARANTINS OMFATTNING

Säljaren ansvarar för fel som förelåg vid leveranstidpunkten och för fel som uppkommer under garantitiden. Säljaren ansvarar dock inte för fel om hen kan göra sannolikt att reparationer, service/inspektion eller montering utförts av annan än av tillverkare/säljare, auktoriserad eller anvisad verkstad- på ett icke fackmässigt sätt.
Att släpvagnen inte skötts enligt föreskrifterna i servicehäfte eller liknande dokumentation. Bl.a. skall service/inspektion ha utförts v
id rätt tid eller körsträcka,
Att det är fråga om små förändringar i inredningar, dörrar och annat som kan hänföras till temperaturvariationer eller ändringar i luftfuktigheten, att släpvagnen ombyggs eller ändrats, att släpvagnen använts vid extrem körnin
g eller överbelastats, att släpvagnen varit utsatt för trafikolycka eller annan yttre åverkan, att släpvagnen vanvårdats, att reparation, service/inspektion eller montering utförts av annan än av tillverkaren/säljaren auktoriserad eller anvisad verkstad, att annan än orginalreservdel monteras.
Som fel betraktas inte: De intrimnings- och justeringsåtgärder som kan erfordras innan eller i samband med första servicetillfället, normal åtgång av förbrukningsdetaljer och normal förslitning.

REKLAMATION

Om köparen vill påtala fel skall säljaren underrättas om detta inom skälig tid, normalt 14 dagar, efter att felet upptäckts eller bort upptäckas. (Enl § 23 Konsumentköplagen måste reklamation göras två månader efter köpet.)

AVHJÄLPANDE AV FEL

Säljaren bestämmer den lämpligaste åtgärden för att avhjälpa fel. Avhjälpandet enligt garantin skall ske inom skälig tid efter reklamation och utan kostnad eller väsenligt olägenhet för köparen. Vid bestämmande av vad som är skälig tid bör man bl.a. ta hänsyn till köparens behov av släpvagnen, felets art och omfattning, svårigheten att fastställa felet och den tidpunkt då köparen ställt släpvagnen till säljarens förfogande.

KÖPARENS RÄTTIGHETER MOT SÄLJAREN

Köpare som köpt släpvagnen huvudsakligen för enskilt bruk, konsument, har vid fel som omfattas av garantin rätt att göra de påföljder gällande mot säljaren som anges i konsumentköplagen. Köparen har dock inte i något fall rätt till ersättning för förlust i näringslivsverksamhet. Dessutom gäller de villkorsom anges i köpeavtalet. Konsumenten har alltid rätt att upp till två år efter släpvagnens leveransdag åberopa fel i släpvagnen enligt konsumentköplagens regler.
Köpare som inte köpt släpvagnen huvudsakligen för enskilt bruk måste svara för rese- och tran
sportkostnader i samband med att fel uppstått i släpvagnen och den lämnas till verkstad för reparation och hämtas därifrån och har inte rätt till ersättning för förlust i näringsverksamhet.

TVIST

Tvist som gäller tolkningen eller tillämningen av dessa bestämmelser skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Konsument kan vända sig till den kommunala konsumentvägledningen eller låta pröva tvisten hos Allmänna Reklamationsnämnden.
Tvister kan alltid prövas i allmän domstol.

INFORMATION

Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter i information samt bilder och videomatrial på webbsidan kan skilja sig något från verkligheten, samt ev. tryckfel och ändringar av datum, pris och konstruktion. Våra erbjudanden, fel på hemsidan, fel på priserna eller bris på produkter är inte juridiskt bindande. Vi kan inte heller garantera att produktbilder och miljöbilder återger en varas exakta utseende samt beskaffenhet. 

BEGAGNADE SLÄPVAGNAR OCH TRAILERS

Begagnade släpvagnar säljs i befintligt skick och av köparen besiktigat skick. Köpare bör därför undersöka varan och dess funktion noggrant innan köp. Reklamationsrätten för begagnade varor följer av reglerna i konsumentköplagen §23 och §24. Endast fel som kan ansesvara hänförliga till tidpunkten före leverans av begagnad vara kan åberopas i detta hänseende. Då det handlar om en begagnad vara, har köparen en långtgående undersökningsplikt och förhållanden som kunnat upptäckas i samband med köpet kan inte senare användas som skäl vid reklamation.

FÖRSENINGSAVGIFTER HYRSLÄP

Vid återlämning av hyrsläp senare än ett timme efter tiden har gått ut på återlämningsdagen tillkommer följande förseningsavgifter angivna inkl moms: 
Vardagar: 100 kr
Helg och röda dagar 250kr

GARANTIER

Minst ett års fabriksgaranti, utöver konsumentköplagens 3-åriga reklamationsrätt, lämnas på samtliga produkter i sortimentet om inget annat uttryckligen anges. Garanti gäller ej för fel som orsakats av felaktig användning av produkten.

PERSONUPPGIFTER

www.boonstratrade.se behandlar alla personuppgifter konfidentiellt och använder dem endast vid kreditbedömning och vid våra kontakter med dig som kund.

INFORMATION OM ODR

Läs mer om EUs regler för konsumenttvister och om tvistlösning (ODR) här. https://webgate.ec.europa.eu/odr/ 

COPYRIGHT

Innehållet på www.billigaslap.se och www.boonstratrade.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt (§ 49 URL).

Med reservation för att bilder kan skilja sig något från verkligheten, samt ev. tryckfel och ändringar av datum, pris, konstruktion och fel i hemsida. Våra erbjudanden är inte juridiskt bindande. Priser exkl. moms och ev. tillbehör.